Psí lovec lososov

Pomôžte mi von z kanoe
Pomôžte mi von z kanoe
Vyskoč mi na ruky
Vyskoč mi na ruky